Sloneczniki

lekcja HINDI nr 20

lekcja HINDI nr 20

23-10-2013
- powtórzenie "mieć" i czas teraźneijszy i przeszły ciągły
Powtórzenie sposobów mówienia o posiadaniu:
  • osób lub rzeczy (z postpozycjami dzierżawczymi ka, ki , ke)
  • rzeczy, czasu, pieniędzy (z ke paas)
  • choroby, emocji, abstrakcyjnych rzeczy (ko+  konstrukcja bierna)

 

 

 

 

 

Poprzednio poznaliśmy czas teraźniejszy i przeszły prosty (odpowiednik angielskiego Present i Past Simple). Dziś - teraźniejszy i przeszły ciągły. Coś się dzieje teraz, lub trwało w sposób ciągły np wczoraj.

 

 

 

 

 

 

Następna lekcja za tydzień.