Sloneczniki

Porto San Giorgio - Włochy XII 2012

Porto San Giorgio - Włochy XII 2012

31-01-2013
Porto San Giorgio - w nadariadyckim regionie Marche, w prowincji Fermo, 30 km od Loreto, 60 km od Ancony


 
16-tysięczna  nadmorska miejscowość

 z portem jachtowym,a w niej Międzynarodowe Centrum Neokatechumenalne,  w 1986 roku odwiedzone przez Jana Pawła IIW  1946 w tej miejscowości


urodził się  Mario Maretti, były terrorysta z Czerwonych Brygad. W 1978 roku był on szefem grupy, która zabiła porwanego polityka Aldo Moro. 32 -letniemu terroryście darowano życie skazując  go na sześciokrotną karę dożywocia. 26 lat potem wyszedł na wolność. To cień przemocy nad idyllą miejsca głoszącego miłość i pokój,


 
w tej chwili znanego w świecie ze względu na to, że znajduje się tu Centrum Drogi Neokatechmenalnej. Ta formacja duchowa w kościele katolickim została zainicjowana w 1964 roku
przez malarza hiszpańskiego


  Kiko Arguello
 
i Carmen Hernandez
Droga neokatechumenalna zdąża  do odnowy życia duchowego jej uczestników, do dorastania do wiary dojrzałej. Jej uczestnicy wtajemniczani są w życie chrześcijańskie na wzór pierwotnych wspólnot chrześcijańskich. Dojrzewanie do zawierzenia Bogu swego życia odbywa się poprzez regularne (latami) słuchanie Słowa Bożego i  udział w liturgiach (w ramach wspólnoty). To o niej Jan Paweł II pisał w 1990 roku: „Wśród rzeczywistości zrodzonych przez Ducha Świętego w naszych czasach znajdują się Wspólnoty Neokatechumenalne, których skuteczność dla odnowy życia chrześcijańskiego bywała honorowana przez mojego poprzednika Pawła VI jako owoc Soboru...”

Paweł VI - "Droga jest owocem II Soboru"

W Polsce (z tysiącem wspólnot, trzecia co do wielkości - po Hiszpanii i Włoszech rzeczywistość drogi w Europie) pierwsza wspólnota neokatechumenalna powstała w Lublinie w 1975 roku. Aktualnie (dane z 2009 roku) na świecie znajduje się 19 tysięcy wspólnot w 4,5 tys. parafiach w 101 krajach na 5 kontynentach.Najwięcej wspólnot jest we Włoszech oraz w Hiszpanii. Droga cieszy się jednak też popularnością w Ameryce Południowej (szczególnie w Brazylii, Meksyku, Kolumbii, Argentynie oraz Wenezueli). W Azji krajem o największej liczbie wspólnot są Indie. Za sprawą Drogi Neokatechumenalnej   powstały 72 diecezjalne seminaria misyjne „Redemptoris Mater”, zakładane na wszystkich kontynentach (w Polsce w Warszawie). Wg danych z 2009 roku wyświecono już  ponad 1,5 tys. księży, gotowych do rozesłania po świecie. Innym owocem drogi są dzieci rodzone w wielodzietnych rodzinach. Już wyrośnięte można je spotkać na Światowych Dniach Młodzieży, zainicjowanych przez papieża Jana Pawła II w 1985 roku w Rzymie. Od tego czasu doszło do spotkań z całego Buenos Aires, Santiago de Compostela, w Częstochowie, Denver, Manili, Paryżu, Rzymie, Toronto, Kolonii, Sydney i Madrycie. W 2013 ma odbyć się spotkanie w Rio de Janeiro. Udało mi się dotychczas być wśród młodych w Paryżu, Rzymie i Kolonii. Marzy mi się spotkanie w Rio.
Światowe Centrum Drogi Neokatechumenalnej


 powstało w Porto San Giorgio dzięki włoskiemu małżeństwu, które oddało na ten cel swoją ziemię. Zbudowano je na górze z widokiem na morze
 pola i gaje oliwne.
Przebudowując budynki gospodarcze. 
Dziś dwie ścianykiedyś budynku gospodarczego oszklone włączają krajobraz do liturgii.


Najważniejsze wydarzenia w centrum (przede wszystkim eucharystie)  odbywają się w koliście zbudowanej aulina suficie której znajduje się symbol Ducha Świętego.Miejsce to ozdobiono freskami inicjatora drogi Kiko Arguello.Przedstawiono na nich życie Jezusa Chrystusa od narodzin, poprzez chrzest w JordaniePrzemienienie,aż po śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie.Każdy detal ma tu głębokie znaczenie.W środku króluje postać Chrystusamówiącego do nas: Kochajcie waszych nieprzyjaciół. Przyjdę wkrótce.