Sloneczniki

Sikhizm - Zbigniew Igielski

Tę książkę czytałam lata temu. Pewnej letniej nocy 2008 roku. Przy tytule wypisałam:
w smutku - oddzielenie, zwrócenie się ku sobie z niej wówczas: "humai" (w chorobie dusz "ja-mnie", egoizm, pycha).
Zapis nastroju?
Gdy potrzebuję czegoś o sikhizmie,

sięgam właśnie po tę książkę i po " Sikhowie, wiara i życie", chociaż wiele szczegółów na temat sikhijskich obyczajów znalazłam też w "Zapamiętane w ciele".
Zbigniew Igielski zaledwie na 122 stronach zawarł kompendium wiedzy na temat tej najmłodszej, bo liczącej sobie dopiero 500 lat religii powstałej w indyjskim Pendżabie

z syntezy hinduizmu i islamu, a właściwie jego odmiany sufizmu. Twórca sikhizmu Nanak,

chociaż urodził się w 1469 roku jako hindus, pozostawał pod głębokim wrażeniem tej mistycznej odmiany islamu.
Co znajdziemy w tej książeczce?
- historię sikhizmu, a w nim postacie dziesięciu nauczycieli, guru i obraz walk sikhów o swoją tożsamość z muzułmanami,

a potem z Brytyjczykami,

tragedię Podziału Pendżabu w 1947,

kiedy to jego stolica Lahore stała się częścią Pakistanu, a w uwolnionych od Brytyjczyków Indiach sikhijskie zabiegi o oderwanie się od Indii.

- sikhijskie materiały hagiograficzne
- kanoniczne księgi sikhizmu, na czele z Panią Księgą uznaną po czasie dziesięciu kolejnych guru za jedynego guru sikhów
- doktrynę sikhizmu, a w niej filary sikhizmu, koncepcję Boga i stworzenia świata, pojęcie duszy, grzechu, koncepcję choroby duszy i jej związek z mają - iluzją
- życie religijne sikha (o świątyni,

liturgiach, symbolach,

modlitwie)

Uzupełniono to spisem literatury.

Ciekawie czytało mi się historie życia dziesięciu guru, opowieści, w których odbijało się 500 lat historii Indii, a szczególnie ich  północno-zachodniego stanu,  Pendżabu.
Najciekawszy jednak był rozdział o doktrynie sikhizmu. Sikhowie za fundament wyzwolenia uznają medytację i służbę. Istotą tej medytacji jest

"stałe pamiętanie o istnieniu Boga poprzez nabożne powtarzanie jego imion" i recytacje Pani Księgi. Istota służby to wyzwolenie poprzez pracę, w której ceni się szczerość, pokorę, bezinteresowność. Istotną więc rzeczą jest dobrowolna praca na  w szpitalach, domach starców, w obsłudze darmowych kuchni przy świątyniach.) Godność pracy zakłada szacunek dla pracy jak i fizycznej,

 

 

  tak i umysłowej  i dziesięcinę na rzecz wspólnoty ze swoich dochodów, by wspomóc najbiedniejszych. Trzy filary sikhizmie to
- zaczynać i kończyć dzień od odczucia bliskości Boga, modlitwą, recytacja jego imienia

- pracować z żarliwościa równą modlitwie, służyć innym

- dzielić się swoimi dobrami
Credo Nanaka brzmi:

"Bóg jest jeden.
Jego imię to Prawda.
On jest Stwórcą.
Nie ma w Nim żadnego strachu ani obawy.
Jest istotą wieczną.
Nigdy się nie narodził, nie zna śmierci.
Istnieje sam z siebie."
Jeśli zrobisz krok w Jego kierunku, on zrobi trzy w Twoim.

Ciekawie czytało mi się o chorobie duszy i roli iluzji. Duchowość sikhijska jest mi bardzo bliska, więc i czytanie i pisanie o tym naprawdę cieszy.